Privacybeleid

Vanwege de aard van onze organisatie moeten we veel persoonsgegevens verwerken. Om ervoor te zorgen dat uw gegevens worden beschermd en alleen worden gebruikt waar nodig, verbinden wij ons ertoe de hoogste normen inzake privacy te handhaven, inclusief de privacywet.

Cookiebeleid

In dit cookiebeleid licht Sociaal verhuurkantoor Woonsleutel vzw jou toe welke cookies haar website gebruikt en waarom.

Webtoegankelijkheid

SVK Woonsleutel vzw streeft ernaar haar website: www.svkwoonsleutel.be, toegankelijk te maken. We volgen daarbij de nationale wetgeving (het Bestuursdecreet) die zorgde voor de omzetting van de Europese Richtlijn 2016/2102 over toegankelijkheid van 26 oktober 2016.