SVK Pro in een notendop

 

1. De behoeftebepaling

De eerste stap bestaat uit een behoeftebepaling opmaken. Om u een zo duidelijk mogelijk beeld te geven wat er van u verwacht wordt, geven de SVK’s en de lokale besturen zo veel mogelijk concrete informatie mee.De deelnemende SVK’s bepalen hoeveel en welke types sociale woningen zij nodig hebben en toetsen dit af bij het lokale gemeentebestuur. De ingevulde behoeftebepaling moet besproken worden op het lokaal woonoverleg (LWO) en goedgekeurd worden door het college van burgemeester en schepenen.De behoeftebepaling is indicatief. Dit betekent dat het SVK deze nog kan aanpassen tijdens de onderhandelingsfase. Als de behoeftebepaling inderdaad wijzigt, dan moet het SVK ze opnieuw toelichten op het LWO. Het lokaal bestuur bekrachtigt.

 

 

2. Lancering SVK Pro door de VMSW

De VMSW publiceert de opdrachtdocumenten via het officiële platform e-Procurement. Vanaf dan kunnen kandidaat-inschrijvers deze raadplegen en vragen stellen via svkpro@vmsw.be


Deze vragen en hun antwoorden bundelt de VMSW en plaatst ze op deze website.

 

 

3. Selectiefase

De VMSW beoordeelt de inschrijvers op basis van de uitsluitings- en selectiecriteria. Zo kijkt ze bijvoorbeeld of de inschrijver in orde is met betalingen van RSZ-bijdragen, of er een veroordeling voor fraude uitgesproken is, ... U vindt deze criteria in de opdrachtdocumenten. 

 

 

4. Eerste voorstellen

De VMSW nodigt de geselecteerde kandidaten uit om een eerste projectvoorstel in te dienen. De VMSW controleert deze voorstellen op hun formele regelmatigheid. 


In het voorstel beschrijft de kandidaat de woningen die hij aanbiedt om te verhuren aan het SVK samen met de gewenste huurprijs. De kandidaat moet hiervoor rekening houden met de maximale huurprijsgrenzen. Hij voegt ook een beschrijvende nota toe met daarin meer informatie over het project. 

 

 

5. Onderhandelingen en finaal voorstel

In deze fase eindigt het mandaat van de VMSW en neemt het SVK de rol over van aanbestedende overheid. De VMSW geeft de lijst met voorstellen voor de relevante percelen uit de vorige fase door aan het betrokken SVK.Vanaf dit moment heeft het SVK de optie om met de geselecteerde inschrijvers te gaan onderhandelen. Eventueel kunnen de ontwikkelaars tijdens de onderhandelingen een aangepast eindvoorstel indienen.Aan de hand van de gunningscriteria maakt het SVK een rangschikking van de ingediende voorstellen. Komen ze tot een akkoord, dan kunnen de private initiatiefnemer en het SVK een voorovereenkomst ondertekenen. In een voorovereenkomst staat ook de verplichting voor beide partijen om na de werkzaamheden een huurovereenkomst af te sluiten.

 

 

6. Het project bouwen

Nu de voorovereenkomst is afgesloten, kan de private initiatiefnemer starten met de bouw van het SVK Pro-project. De private initiatiefnemer is zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van de nodige vergunningen.

 

 

7. Huurovereenkomst

Na afloop van de bouwwerken sluiten de private initiatiefnemer en het SVK een huurovereenkomst voor de duur van 18 jaar (opzegbaar door het SVK na 15 jaar). U gebruikt hiervoor verplicht de SVK Pro-typehuurovereenkomst (399 kB).

 

Heeft u nog een vraag over de SVK Pro-procedure? Stel ze via svkpro@vmsw.be.