Procedureverloop SVK Pro 2020

 

 

De uiterste datum voor deelname aan de oproep in 2020 is verlopen. Binnenkort zal een nieuwe oproep gelanceerd worden waaraan u kunt deelnemen.


SVK Pro is een mededingingsprocedure met onderhandelingen op basis van de wet overheidsopdrachten van 17 juni 2016. Ze leeft de Europese bekendmakingsregels na.

 

 

Rol van de VMSW en het SVK tijdens de procedure


De SVK’s geven de VMSW een mandaat om tijdens de procedure in naam van het SVK op te treden. De lastgeving geldt voor de eerste fasen van deze SVK Pro-procedure.

Zo treedt de VMSW tijdens deze SVK Pro-procedure op als aanbestedende overheid. De VMSW lanceert de oproep en ontvangt en beoordeelt de ingediende projectvoorstellen van de kandidaat-verhuurders. In deze voorstellen beschrijft de kandidaat de woningen die hij aanbiedt om te verhuren aan het SVK samen met de gewenste huurprijs. Hij voegt ook de plannen van de aangeboden woningen toe.

Na de controle van de voorstellen eindigt het mandaat van de VMSW en neemt het SVK de rol van aanbestedende overheid over. Het SVK heeft dan de optie om te onderhandelen met de private initiatiefnemer(s). Na de onderhandelingen maakt het SVK op basis van de gunningscriteria een rangschikking op en selecteert het de kandidaat-verhuurder(s).

De geselecteerde kandidaat-verhuurder(s) en het betrokken SVK sluiten daarop een overeenkomst waarin de afspraken staan die ze maakten aan de onderhandelingstafel.

Hierin staat ook de verplichting voor beide partijen om na de werkzaamheden een huurovereenkomst af te sluiten.

 

 

Doet u mee?


Heeft u een stuk grond waarop u overweegt een SVK Pro-project te bouwen? Via deze tool kunt u nagaan welk SVK werkzaam is op die locatie. Vervolgens raadpleegt u de behoeftebepaling van dat SVK om te weten welke soort sociale woningen men daar wenst.

 

U kan de behoeftebepaling van alle deelnemende SVK’s (Excel - 35 kB) hier terugvinden.

 

De documenten die u hoeft in te dienen u terugvinden op de website van de VMSW.

 

Let op! De uiterlijke datum voor het indienen van uw kandidatuur is 1 februari 2021.

 

 

Timing SVK-PRO 2020

 

Onder voorbehoud van wijzigingen geven we u de volgende timing en stappen indicatief mee:

 

Datum Procedurestap
1 december 2020 Publicatie SVK Pro 2020
1 februari 2021 Uiterste datum voor ontvangst aanvragen tot deelneming
februari 2021 Beslissing omtrent de selectie (wachttermijn: minimaal 15 dagen)
april 2021 Uiterste datum uitnodiging fase 2
juli 2021 Uiterste datum indiening eerste voorstel  (wachttermijn in geval van niet-toelating: minimaal 15 dagen)
najaar 2021 Onderhandelingsfase

 

 

Veelgestelde vragen

 

Een overzicht met bijhorend antwoord op veelgestelde vragen omtrent de SVK-PRO kunt u hier terugvinden.

 

Andere interessante documenten omtrent de SVK-procedure kunt op de website van de VMSW raadplegen.