Algemeen

 

Doel van de SVK Pro procedure

Via SVK Pro willen we private partijen, zoals ontwikkelaars, stimuleren om woningen te bouwen die ze voor een lange periode (18 jaar) verhuren aan een sociaal verhuurkantoor (SVK).

 

SVK Pro procedure in het kort

SVK Pro is een mededingingsprocedure met onderhandelingen op basis van de wet overheidsopdrachten van 17 juni 2016. De VMSW treedt in de eerste fasen van de procedure op als aanbestedende overheid voor de SVK's. De SVK’s bezorgen aan de VMSW een lastgeving en een behoeftepaling hiervoor. Later in de procedure nemen de SVK's de rol van aanbestedende overheid over.