De kwaliteit van de woning

 

Conformiteitsattest

Bij een bezoek aan uw woning gaan we na of de woongelegenheid voldoet aan de geldende kwaliteitsnormen. We baseren ons hiervoor voornamelijk op een checklist 'Technisch verslag' (pdf - 185kB) die het agentschap Wonen-Vlaanderen gebruikt om een conformiteitsattest uit te reiken. 

 

Elke woning die wij verhuren, moet een conformiteitsattest hebben. Dit attest reikt het agentschap Wonen-Vlaanderen of de gemeente uit na een positieve woningcontrole. Tijdens de woningcontrole gaat Wonen-Vlaanderen na of de woning voldoet aan de kwaliteitsnormen.

 

Heeft je woning nog geen conformiteitsattest? 
Tijdens ons bezoek gaan we na of de woning voldoet aan de minimale kwaliteitsvereisten. Is dat het geval, en bereiken we met jou een akkoord over de huurprijs, de contractvoorwaarden, etc. dan vragen wij voor jou een conformiteitsonderzoek aan. Als het agentschap Wonen-Vlaanderen of de gemeente het onderzoek heeft uitgevoerd, ontvang je een conformiteitsattest. 

 

Stellen we tijdens ons bezoek gebreken vast, dan zullen we jou vragen om deze te verhelpen. Pas als we vrij zeker zijn dat de woning voldoet aan de normen, vragen we een conformiteitsonderzoek en -attest aan. 

 

Renovatiewerken nodig?

Voldoet jouw woning niet aan de geldende kwaliteitsnormen? Dan zullen we je adviseren om enkele verbeterings- en/of renovatiewerken uit te voeren. Dit kunnen kleine aanpassingen zijn, zoals een aarding plaatsen of extra verluchting voorzien, of uitgebreide renovatiewerken.

 

Voor zo'n renovatiewerken kan je soms een premie verkrijgen, met name een Vlaamse overkoepelende renovatiepremie en/of een sociale dakisolatiepremie. Echter zal binnenkort een hervorming plaatsvinden omtrent deze premieaanvraag. Vanaf 1 oktober 2022 kunnen particulieren en bedrijven via één online loket een premie aanvragen voor renovatie én energiebesparende investeringen, deze heet 'Mijn Verbouwpremie'. Die eengemaakte premie geldt voor woningen, appartementen en alle andere gebouwen in het Vlaamse Gewest.

 

Concreet kunt u:

  • Tot en met 30 juni 2022 moet u de huidige renovatiepremie en/of de sociale dakisolatiepremie apart aanvragen.
  • Tussen 1 juli en 30 september 2022 kunt u de premies (die onderdeel zijn van Mijn VerbouwPremie) tijdelijk niet aanvragen.
  • Vanaf 1 oktober 2022 kunt u Mijn VerbouwPremie online aanvragen.

 

Als u de woning of het appartement verhuurt via een sociaal verhuurkantoor, komt u steeds in aanmerking voor de hoogste premiebedragen nl. 50% van de aanvaarde facturen (excl. BTW), voor alle categorieën van werken, ongeacht uw inkomen. Dit bedrag is beperkt tot een bepaald maximum, behalve bij hernieuwbare energie en van toepassing voor aanvragen in 2022 en 2023. Vanaf 2024 zakt het premiepercentage naar 35%.

 

Werken die in aanmerking komen:

  • dak: isolatie en renovatie
  • buitenmuur: isolatie en renovatie
  • vloer: isolatie en renovatie
  • ramen en deuren: glas en buitenschrijnwerk
  • binnenrenovatie: binnenmuur, plafond en trap
  • elektriciteit en sanitair
  • hernieuwbare energieproductie: zonneboiler, warmtepomp en warmtepompboiler.

 

Alle verdere details kunt u raadplegen via de website van de Vlaamse Overheid: https://www.vlaanderen.be/bouwen-wonen-en-energie/bouwen-en-verbouwen/premies-en-belastingvoordelen/mijn-verbouwpremie