De kwaliteit van de woning

 

Conformiteitsattest

Bij een bezoek aan uw woning gaan we na of de woongelegenheid voldoet aan de geldende kwaliteitsnormen. We baseren ons hiervoor voornamelijk op een checklist 'Technisch verslag' (pdf - 185kB) die het agentschap Wonen-Vlaanderen gebruikt om een conformiteitsattest uit te reiken. 

 

Elke woning die wij verhuren, moet een conformiteitsattest hebben. Dit attest reikt het agentschap Wonen-Vlaanderen of de gemeente uit na een positieve woningcontrole. Tijdens de woningcontrole gaat Wonen-Vlaanderen na of de woning voldoet aan de kwaliteitsnormen.

 

Heeft je woning nog geen conformiteitsattest? 
Tijdens ons bezoek gaan we na of de woning voldoet aan de minimale kwaliteitsvereisten. Is dat het geval, en bereiken we met jou een akkoord over de huurprijs, de contractvoorwaarden, etc. dan vragen wij voor jou een conformiteitsonderzoek aan. Als het agentschap Wonen-Vlaanderen of de gemeente het onderzoek heeft uitgevoerd, ontvang je een conformiteitsattest. 

 

Stellen we tijdens ons bezoek gebreken vast, dan zullen we jou vragen om deze te verhelpen. Pas als we vrij zeker zijn dat de woning voldoet aan de normen, vragen we een conformiteitsonderzoek en -attest aan. 

 

Renovatiewerken nodig?

Voldoet jouw woning niet aan de geldende kwaliteitsnormen? Dan zullen we je adviseren om enkele verbeterings- en/of renovatiewerken uit te voeren. Dit kunnen kleine aanpassingen zijn, zoals een aarding plaatsen of extra verluchting voorzien, of uitgebreide renovatiewerken.

Voor zo’n renovatiewerken kan je soms een Vlaamse overkoepelende renovatiepremie en/of een sociale dakisolatiepremie krijgen.