Verblijfsvoorwaarde

 

Jij en jouw gezinsleden moeten ingeschreven zijn in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister.

 

Je hebt dus een domicilie-of referentieadres nodig.

 

Het is niet genoeg als je ingeschreven bent in het wachtregister. Je moet dan kunnen aantonen dat je een positieve beslissing kreeg van het CGVS.

 

Ook wie ambtelijk geschrapt is kan niet worden ingeschreven. Je kan je in die situatie wel wenden tot het OCMW voor een aanvraag van een referentieadres. Met een referentieadres kan je wel weer inschrijven.