Mijn plaats op de wachtlijst

 

Toewijssysteem

Het sociaal verhuurkantoor (SVK) werkt met een speciaal toewijssysteem: jouw plaats op de wachtlijst is hierbij minder belangrijk dan uw inkomen en 'woonnood' om een geschikte woning te vinden.

 

Puntensysteem

 

Het sociaal verhuurkantoor werkt met een puntensysteem. We kijken vooral naar je actueel besteedbaar inkomen en je huidige woonsituatie. Hoe dringender je woonsituatie en hoe lager je actueel inkomen, hoe hoger je op de wachtlijst komt. Je krijgt dan meer ‘punten’. 

Er zijn nog andere aspecten die punten opleveren, zo houden we ook rekening met kinderen en met SVK-huurders die willen verhuizen. Het SVK kan ook punten toekennen voor je wachttijd en voor inwoners van de gemeente of het werkingsgebied.

De exacte puntenverdeling is opgenomen in het Intern Huurreglement van het SVK. Dit kan je raadplegen tijdens onze spreekuren in ons kantoor te Ieper.

 

Wachtlijst

 

Nu zit je in een wachttijd. Telkens er een woning vrijkomt bij ons, bekijken we het totale aantal punten dat de kandidaten hebben die voor dat woningtype in aanmerking komen. 

Zijn er twee of meer kandidaten met evenveel punten, dan kijken we naar je inschrijvingsdatum. Wie van deze kandidaten het langst wacht, krijgt de woning het eerst aangeboden.

 

Gezinsgrootte

 

Bij je inschrijving koos je om je kandidaat te stellen voor woningen in een bepaalde gemeente of deelgemeente. Waar je wilt wonen en de grootte van je gezin bepalen je woningtype. Je krijgt enkel een woning die voor jouw gezin past. De woning moet dus groot genoeg zijn voor jouw gezin. Als je inschrijft, bekijkt het SVK samen met jou welke woningen voor jouw gezin passen.

 

Speciale voorrang

 

In sommige gevallen kan je een absolute voorrang krijgen, maar dit is een uitzonderlijke situatie. Kom je bij ons informeren over deze speciale voorrang.

 

 

Hoe lang moet ik wachten?

Hoe lang je moet wachten tot je aan de beurt bent, kunnen we echt niet zeggen. Wel kan je bij ons navragen op welke plaats je op de wachtlijst staat. Je positie op de wachtlijst zegt echter niet veel over de resterende wachttijd.

 

De vraag is ook moeilijk te beantwoorden, omdat de wachttijd afhangt van heel wat factoren, namelijk:

  • het aantal vrije woning waarover we beschikken
  • het aantal kandidaat-huurders dat ingeschreven is op de wachtlijsten
  • het aantal kandiaat-huurders dat ingeschreven is met voorrang

 

 

Wat kan je doen om jouw kans op een sociale woning te vergroten?

Je kan ook een aantal stappen ondernemen om jouw kans op een sociale woning te vergroten:

  • Je kan je inschrijven bij meerdere en verschillende soorten sociale verhuurders. Door je in te schrijven in meerdere sociale huisvestingsmaatschappijen en sociale verhuurkantoren kan jouw kans op een toewijzing toenemen.
  • Je kan bij jouw inschrijving jouw keuze van de woning ruim opgeven. Als u meer types van woningen aangeeft, kan dit jouw kans op een toewijzing vergroten.
  • Je kan je inschrijven in meer dan één gemeente en zo een ruim gebied opgeven waarbinnen je wenst te wonen.
  • Je kan bij jouw inschrijving vragen om kandidatuur te laten bezorgen aan sociale verhuurders van aangrenzende gemeenten.

 

Dit is geen garantie dat je sneller een sociale woning toegewezen krijgt. Dat hangt af van verschillende factoren.

 

 

Wijzigingen altijd doorgeven

Wijzigt jouw situatie: jouw actueel inkomen of jouw gezins- of woonsituatie? Laat het ons altijd onmiddellijk weten, want deze zaken beïnvloeden jouw puntenaantal. Soms betekent het dat je sneller een woning kan krijgen.

 

 

Contact

Wil je graag inschrijven, heb je een vraag over jouw inschrijving of heb je een woonaanbod ontvangen van het SVK? Contacteer ons!