Actualisatie van de wachtlijst

 

Het SVK gaat jaarlijks na of uw kandidatuur nog voldoet aan de voorwaarden en of uw woonwensen en gezinssamenstelling niet zijn gewijzigd.
Het SVK stuurt hiervoor een actualisatiebrief naar je laatste gekende domicilieadres of het door jou opgegeven correspondentieadres.
Bij tweemaal niet-reageren op een actualisatiebrief wordt je geschrapt als kandidaat-huurder.

 

Je reageerde niet op onze brieven, maar wil toch kandidaat blijven? Dan moet je helemaal opnieuw inschrijven. Het is dus heel belangrijk om te antwoorden als je kandidaat wil blijven.