Basisniveau Nederlands

 

Als je bij ons langskomt of met ons belt, dan spreken we Nederlands. Ook onze brieven zijn in het Nederlands.

 

Jij en je partner (gehuwd of feitelijk) of wettelijke samenwonen moeten bewijzen dat jullie Nederlands spreken of dat jullie de taal willen leren. 

 

Na één jaar sociaal huren moet je verplicht het basisniveau Nederlands kunnen (minimaal taalniveau A1).
Sinds 1 januari 2023 moet je verplicht het basisniveau Nederlands taalniveau A2 hebben.

 

 

Hoe controleren we dat je Nederlands spreekt?

  1. We kijken in de Kruispuntbank Inburgering of je voldoet aan de taalkennisvereiste.
  2. Is dat niet het geval? Dan kom je naar ons kantoor en doe je een mondelinge taaltest. Spreek je voldoende Nederlands, dan voldoe je aan de voorwaarde Nederlands.
  3. Spreek je onvoldoende Nederlands? Dan verwijzen we je door naar de organisaties van integratie en inburgering.

 

 

Vrijstelling: geen basisniveau Nederlands nodig

 

Soms moet je het basisniveau Nederlands niet behalen.

Dit kan in de volgende situaties:

  • Je hebt een verklaring van uitgeleerdheid.
  • Je hebt een medisch attest of bewijs waarin staat dat je door een ernstige ziekte, mentale of fysieke handicap het basisniveau Nederlands nooit kan halen.

 

Uitstel: je mag het basisniveau Nederlands later halen

 

Soms krijg je uitstel van de taalkennisverplichting: dan mag je het basisniveau Nederlands later behalen.

Dit kan in de volgende situaties:

  • Je kon de opleiding Nederlands nog niet starten of eindigen. Dit komt door jouw beroep, medische of persoonlijke redenen.
  • Er was geen gepaste opleiding tijdig beschikbaar.