Ik wil stoppen met huren

 

Wil je verhuizen? Dan moet je de huur opzeggen. 

 

Hoe zeg ik de woning op?

Je kunt je huur alleen opzeggen met een aangetekende brief of door een opzegdocument in ons kantoor in te vullen. Je ontvangt van ons dan een bevestiging dat je je opzeg gaf. Enkel e-mailen of telefoneren is niet genoeg. 

De opzegging geldt alleen voor de persoon die de opzeg doet. Wil het ganse gezin de woning verlaten, dan moet ook jouw partner (gehuwd of feitelijk) of de wettelijke samenwoner het opzegdocument ondertekenen.

 

Hoelang duurt de opzeg?

Als iedereen uit de woning vertrekt, dan duurt de opzegtermijn drie maanden. Die termijn begint te lopen op de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin de opzegging werd gegeven. 

Als de laatste overblijvende huurder verhuist naar een rust- en verzorgingstehuis of naar een woonondersteuning bij een aanbieder van niet-rechtstreeks-toegankelijke zorg of ondersteuning, dan geldt een kortere opzegperiode van één maand.

Als de laatste overblijvende huurder overlijdt, dan eindigt de huurovereenkomst automatisch de laatste dag van de tweede maand na dit overlijden.
Blijven er nog bewoners over? Dan hebben zij het recht om de woning tijdelijk verder te bewonen tot de laatste dag van de zesde maand na het vernemen van het overlijden. Deze termijn kunnen we verlengen om billijkheidsredenen tot maximaal vijf jaar. Tijdens deze periode mogen er geen extra personen komen bijwonen. De bijwoners sluiten een bezettingsovereenkomst af met ons kantoor.

 

Laat de woning in goede staat achter

Voor je verhuist, moet je de woning proper maken en in een goede staat aan ons teruggeven. Dat controleren we tijdens de plaatsbeschrijving, die we ook al maakten toen je in de woning kwam wonen. Je geeft jouw sleutels af aan de medewerker die de plaatsbeschrijving doet.

Tijdens de plaatsbeschrijving nemen we ook samen de meterstanden van gas, water en elektriciteit op. Laat ze dus niet afsluiten.