Noodzakelijke documenten voor inschrijving

 

 • BEWIJS VAN HUIDIG INKOMEN VAN DE LAATSTE 3 VOLLEDIGE MAANDEN VAN ZOWEL DE KANDIDAAT-HUURDER ALS ZIJN OF HAAR PARTNER
 • Vb.: loonfiche, attest mutualiteit, attest vakbond, attest leefloon (OCMW), attest pensioen…
  (of een combinatie van bovenstaande).

 

 • INDIEN VAN TOEPASSING:
 • Overzicht van de afbetaalde schulden via budgetbeheer of collectieve schuldenregeling van de

        laatste drie volledige maanden;

 • Bewijs van betaling onderhoudsgeld van de laatste drie volledige maanden;
 • Bezoekregeling van kinderen die niet bij de referentiehuurder gedomicilieerd staan.

 

 • REDEN VAN HERHUISVESTING + NODIGE BEWIJSSTUKKEN
 • Vb.: opzegbrief eigenaar, kopie huurcontract, bewijs betaling huidige huurprijs, sociaal verslag omtrent uw woonsituatie, onbewoonbaar- of ongeschiktverklaring.

   

Indien er bijkomende documenten nodig zijn om u te kunnen inschrijven, zullen wij dit met u bespreken op de afspraak.