Noodzakelijke documenten voor inschrijving

 

  • AANSLAGBILJET BELASTINGEN VAN INKOMSTENJAAR 2016 – AANSLAGJAAR 2017 VAN ALLE GEZINSLEDEN DIE MEE WENSEN TE VERHUIZEN DIE 25 JAAR OF OUDER ZIJN

Indien je dit document niet meer hebt, gelieve een kopie op te vragen bij de belastingdienst van uw gemeente.

Indien er geen aanslagbiljet ontvangen werd of kan bewezen worden voor het gevraagde jaar, moet er een getuigschrift worden opgevraagd bij de belastingdienst met de vermelding dat er geen inkomsten kunnen bewezen worden voor bovenstaand jaar + de reden.

  • ATTEST CONTROLE EIGENDOMSVOORWAARDE – VERKLARING OP EREWOORD

Gelieve de verklaring op erewoord af te drukken en zo volledig mogelijk in te vullen (vak 1 en vak 2) en te ondertekenen!

 

  • 3 ATTESTEN OP TE HALEN IN HET GEMEENTEHUIS (DIENST BEVOLKING)

* uittreksel uit het bevolkingsregister of vreemdelingenregister van alle gezinsleden meer dan 18 jaar

* ATTEST BETREFFENDE DE GEZINSSAMENSTELLING

* ATTEST HISTORIEK VAN WOONST

  • BEWIJS VAN HUIDIG INKOMEN VAN DE LAATSTE 3 VOLLEDIGE MAANDEN VAN  ALLE VOLWASSEN GEZINSLEDEN meer dan 25 jaar

BV: loonfiche, attest mutualiteit, attest vakbond, attest leefloon (OCMW), attest pensioen, … (of een combinatie van bovenstaande)

  • INDIEN VAN TOEPASSING:

* Overzicht van de afbetaalde schulden via budgetbeheer of collectieve schuldenregeling van de laatste 3 volledige maanden

* Bewijs van betaling onderhoudsgeld van de laatste 3 volledige maanden

* Vonnis echtscheiding + eventuele regeling van de kinderen

  • REDEN VAN HERHUISVESTING + NODIGE BEWIJSSTUKKEN

Bv: opzegbrief eigenaar, kopie huurcontract, bewijs huurprijs,…