Huurcontract en -prijs

U sluit een contract van lange duur met het SVK af, ‘in beginsel’ voor 9 jaar. Het contract dat u afsluit met het SVK, blijft verbonden met het contract tussen de eigenaar en het SVK. Als dat contract stopt, eindigt uw contract ook automatisch. De Vlaamse overheid heeft modelcontracten vastgelegd. Elk SVK is verplicht deze contracten te gebruiken. 

U betaalt het SVK een vaste huurprijs, die niet van uw inkomen afhangt. 

Een SVK onderhandelt met de eigenaar van de woning, om een zo laag mogelijke huurprijs te krijgen. Het SVK helpt u om tussenkomsten in de huurprijs aan te vragen. 

Het SVK zal u steeds opvolgen en ondersteunen bij uw rechten en plichten als huurder.