Hoeveel huur betaalt u?

U betaalt aan het sociaal verhuurkantoor (SVK) een vaste huurprijs, die niet van uw inkomen afhangt. 

Vaste huurprijs

Er zijn geen wettelijke regels hoeveel huur het SVK mag betalen aan een eigenaar en hoeveel het aan u kan vragen. Daardoor kan de huurprijs van woningen nogal eens verschillen, ook al lijken ze op het eerste zicht min of meer gelijkwaardig. De huurprijs bij het SVK ligt vaak lager dan de huurprijs op de private markt. Het SVK onderhandelt met de eigenaar van de woning, om een zo laag mogelijke huurprijs te krijgen. 

Tussenkomsten

Het SVK helpt u tussenkomsten in de huurprijs aan te vragen. Zo’n tussenkomsten zijn bijvoorbeeld een huursubsidie of een vermindering onroerende voorheffing.