Hoe komt u in aanmerking voor een sociale woning

Het sociaal verhuurkantoor (SVK)  werkt met een speciaal toewijssysteem: uw plaats op de wachtlijst is hierbij minder belangrijk dan uw inkomen en ‘woonnood’ om een geschikte woning te krijgen. 

Gezinsgrootte

De woning moet groot genoeg zijn voor uw gezin. Als u zich inschrijft, bekijkt het SVK samen met u welke woningen voor uw gezin passen.

Komt er een geschikte woning vrij? Dan kunt u in een aantal specifieke gevallen absolute voorrang krijgen. Dit zijn zeer uitzonderlijke situaties die weinig voorkomen. Het SVK zal u hierover informeren. 

Inkomen en woonnood

Het SVK werkt met een puntensysteem, waarbij uw inkomen en woonsituatie het belangrijkste zijn. Hoe benarder uw woonsituatie en hoe lager uw inkomen, hoe meer punten u scoort en hoe groter de kans dat het SVK u een woning aanbiedt. 

De exacte puntenverdeling is opgenomen in het Intern Huurreglement van het SVK (dit kunt u raadplegen tijdens de spreekuren in Ieper). 

Datum van uw inschrijving

Als 2 of meer kandidaten evenveel punten scoren, dan wordt uw inschrijvingsdatum wel belangrijk. Wie van deze kandidaten al het langst wacht, krijgt de woning het eerst aangeboden. 

Contact

Wil u zich inschrijven, heeft u een vraag over uw inschrijving of heeft u een woningaanbod gekregen van het SVK? Contacteer ons dan!