Huren bij een sociaal verhuurkantoor

U bent dringend op zoek naar een geschikte woning of zit in een moeilijke woonsituatie? Dan kunt u misschien een woning huren van het sociaal verhuurkantoor (SVK). 

U moet voldoen aan een aantal voorwaarden, om u bij het SVK te kunnen inschrijven.


Woonnood

Het SVK geeft voorrang aan kandidaten met het laagste inkomen, die het dringendst een woning nodig hebben. Een SVK werkt met een speciaal toewijssysteem: uw plaats op de wachtlijst is hierbij minder belangrijk dan uw inkomen en ‘woonnood’.

Een kwaliteitsvolle woning

Het SVK geeft u een degelijke woning. De woning voldoet aan de geldende kwaliteitsnormen. Het SVK heeft minder woningen dan een sociale huisvestingsmaatschappij. Een SVK bouwt zelf geen woningen, maar huurt van private eigenaars. Het gaat daarom alleen om individuele woningen of appartementsblokjes, geen grote complexen.