1 oktober 2021, Ieper

 

📣❗️ SVK Woonsleutel trekt aan de alarmbel! ❗️📣

 

Dreigt dakloosheid door nog meer schaarste op de sociale woningmarkt?

 

De Vlaamse regering keurde afgelopen zomer het nieuwe toewijzingsmodel voor sociale huur een eerste keer principieel goed. In dit model voorziet men dat 20% van de toewijzingen mogen gaan naar huishoudens in dringende nood. Elk jaar melden zich echter meer dan 6.000 nieuwe kandidaat-huurders bij de sociale verhuurkantoren die voldoen aan de beschrijving dreigend of effectief dak- of thuisloos.

 

Wij als SVK zijn samen met verschillende organisaties bezorgd over de begeleiding, opvang en huisvesting van kwetsbare huishoudens met problemen om een passende en betaalbare woning te vinden.

 

Vandaag zetten wij elke nieuw ingehuurde woning in op ‘de spoeddienst’ van de sociale huisvesting. Straks zal dat slechts gebeuren met 20% van de bijkomende woningen. Maar 20% is echter veel te weinig in onze regio, want vandaag, 1 oktober zou die 20% in Vlaanderen al zijn opgebruikt! Dit betekent dat meer mensen in precaire situaties zullen moeten wachten en afhankelijk zijn van een andere oplossing voor hun woonprobleem.

 

Als we willen vermijden dat de druk op de opvangplaatsen en noodwoningen nog groter wordt of dat meer gezinnen en mensen dakloos worden, willen we de lokale en Vlaamse Overheid oproepen om voldoende capaciteit voor de meest kwetsbaren te voorzien. We trekken daarom met z'n allen aan de alarmbel!

 

Ook Huurpunt, de federatie van svk's in Vlaanderen, heeft een uitdrukkelijke boodschap uitgeschreven om alle betrokken partijen op te roepen.